Aanmelding & verder

U kunt zich telefonisch (050-54191085), per email (info@pgdehunze.nl) of via het contactformulier aan de rechterkant van deze pagina aanmelden voor een eerste gesprek. Het secretariaat neemt contact met u op om een afspraak te maken.

!! Let op: is het voor u belangrijk dat de gesprekken vergoed worden door de zorgverzekeraar? Ga dan eerst bij uw huisarts langs voor een verwijsbrief!! (zie voor meer informatie Tarieven)

Tijdens het eerste gesprek zal de psycholoog wat vertellen over de praktijk, zichzelf en de werkwijze. Daarnaast vertelt u iets over de reden dat u contact heeft gezocht, wat u zoekt en wat u graag zou willen. De psycholoog zal u daar gerichte vragen over stellen, maar ook over uzelf in het algemeen. Gezamenlijk wordt gekeken of het gesprekscontact wordt voortgezet of niet. Zo ja, dan maakt u met de psycholoog een afspraak voor een volgend gesprek.

Mocht uit het eerste gesprek naar voren komen dat er meer specialistisch onderzoek nodig is, of dat er andere therapeuten of instellingen zijn met speciale expertise (bijv. eetproblematiek) dan kan het zijn dat de psycholoog u naar iemand anders doorverwijst. Dit gaat altijd in overleg en met uw toestemming.Vertrouwelijkheid & privacy

Zonder uw toestemming wordt geen informatie doorgegeven aan derden (met uitzondering van rechterlijke uitspraken en kinderen jonger dan 16 jaar). De psychologen zijn gehouden aan de beroepscode van het NIP. Hier staan duidelijke afspraken in over de vertrouwelijkheid van de gesprekken en uw gegevens. Indien er sprake is van rapportage aan derden heeft u recht op inzage, correctie en blokkering.


Wat te doen bij verhindering?

Het kan voorkomen dat het niet lukt om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Afspraken kunnen 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd door dit telefonisch (050-5491085) of per email (info@pgdehunze.nl) door te geven. Bij niet tijdige afzegging of bij niet verschijnen wordt 100% van het gesprekstarief in rekening gebracht. Deze kosten worden meestal niet vergoedt door de verzekering!


U heeft een klacht over uw gesprekken?

U heeft recht op een goede behandeling. Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over uw behandeling, bespreekt u dit dan in eerste instantie met uw psycholoog. Mogelijk is er sprake van een misverstand of onduidelijkheid wat door een goed gesprek opgehelderd kan worden. Zo nodig kunt u een klacht in dienen bij de Klachtencommissie PGH via klacht@pgdehunze.nl. Er zal zo snel mogelijk contact met u opgenomen worden om te kijken of er alsnog een oplossing kan worden gevonden. In laatste instantie kunt u uw klacht richten aan de beroepsvereniging van psychologen: het NIP. De psychologen zijn gehouden aan het klacht- en tuchtrecht van het NIP of de NVGZP.


Algemene voorwaarden

Bij de Psychologen Groep de Hunze gaan we uit van deze Algemene Voorwaarden.


Contactformulier
* Naam:
* Email:
* Telefoon:

Bericht:


* Alle velden met een * zijn verplicht gemaakt, zodat we altijd kunnen reageren op uw bericht. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven. Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen.

Misschien ook interessant: